PS. Onderstaande tekst is de tekst van een actuele evangelisatiefolder (zie afbeelding boven) die ik gemaakt heb. Wil je deze folder ontvangen om uit te delen? Mail dan naar info@christianverwoerd.nl hoeveel je er wilt ontvangen en op welk adres. Je kan ze gratis opgestuurd krijgen, maar mocht je willen bijdragen aan de kosten, dan wordt dat gewaardeerd. Je kan een gift daarvoor overmaken op rekening NL29 RABO 0334551854 t.n.v. J.C. Verwoerd.

Heb je je weleens afgevraagd waarom er altijd zoveel te doen is om Israël? Waarom is dit kleine strookje land het meest bevochten gebied op aarde? Waarom zijn er de hele geschiedenis door steeds weer groepen en volken die uit zijn op de vernietiging van het Joodse volk? En waar komt die onverklaarbaar felle Jodenhaat vandaan?
Al deze dingen zijn zeker niet toevallig en de enige manier om dit alles uit te kunnen leggen, is vanuit het geloof in God. Want wist je dat de huidige strijd rondom Israël en met name Jeruzalem al voorzegd is in de Bijbel? Deze ontwikkelingen passen helemaal in het plan van God met deze wereld, zoals dat in de Bijbel beschreven staat. Om dat te kunnen begrijpen, moet je het volgende weten.


De zondeval

Toen God de wereld maakte, was alles op de aarde harmonieus, vredig en vol van Gods goedheid. Daar kwam verandering in toen de eerste mens, Adam, werd verleid door de duivel om in opstand te komen tegen God. Door met Gods volmaakte wet te breken, plaatste de mens zich onder autoriteit van de duivel, die niets anders wil dan Gods mooie werk vernietigen.
Er kwam zodoende een breuk tussen de mens en zijn Maker, Die zó heilig en volmaakt is, dat er voor Hem geen kwaad (zonde) kan bestaan. De aarde is door deze keuze van de mens nu een plaats geworden van pijn en verdriet, alles als gevolg van de zonde.

Israël uitgekozen

Maar God koos ervoor om deze wereld niet aan haar lot over te laten. Hij koos één man uit, Abraham, om vanuit zijn nageslacht een volk geboren te laten worden met een bijzondere opdracht. Dit werd het volk Israël. God heeft Zichzelf aan Israël verbonden, zodat zij aan de rest van de wereld zouden kunnen laten zien wie God is. Hij gaf hen Zijn volmaakte wetten en leefregels. Ook beloofde God dat er uit dit volk een Messias/Redder geboren zou worden. Een Koning, die de macht van de duivel zal vernietigen en heel deze aarde weer terug zal brengen onder Gods heerschappij. Deze Joodse Koning, zo zegt de Bijbel, zal gaan regeren vanuit Jeruzalem over heel de aarde. Hij zal rechtspreken, vrede brengen en van deze wereld weer een paradijs maken. Dat is de reden dat Israël letterlijk in het centrum van de wereld is geplaatst.


Maar dit plan van God stuit uiteraard op verzet. Er is al duizenden jaren een strijd gaande tussen de macht van de duivel (de duisternis) en God (het licht). De duivel met zijn demonen doet er alles aan om o.a. Israël te vernietigen, zodat Gods plan van herstel gedwarsboomd wordt. Deze strijd speelt zich af in de onzichtbare geestelijke wereld, waar engelen en demonen een realiteit zijn. De selectieve verontwaardiging en eenzijdige berichtgeving van Israëls handelen in de huidige Gaza-oorlog, laten iets zien van die geestelijke strijd. Evenals de oplaaiende Jodenhaat.

Hoe zit het met die beloofde Redder?

Toen 2000 jaar geleden Jezus geboren werd als een Jood, liet Hij in alles zien dat Hij de beloofde Messias was. Maar het meest bijzondere was dat Hij, terwijl Hij onschuldig was, werd gekruisigd als een misdadiger en dat Hij weer opstond uit de dood! De Bijbel vertelt dat dit alles moest gebeuren met een doel. Door vrijwillig te sterven, betaalde Hij als plaatsvervanger voor de schuld die mensen hebben opgebouwd tegenover God. Door deze daad kan iedereen die in Hem gelooft weer in een rechte relatie komen met God en deelkrijgen aan een heerlijke en eeuwige toekomst. Jezus overwon de dood, door uit het graf op te staan. Zo zal ieder mens die in Hem gelooft, straks mogen leven op de vernieuwde aarde, met een nieuw lichaam.
Toen Jezus na Zijn opstanding uit de dood weer terugging naar de hemel, zei Hij ook dat Hij weer terug zal komen. Hij komt terug op dezelfde plek, de Olijfberg in Jeruzalem. Nu niet als een lijdende Messias, maar als de Koning van Israël en van heel de aarde, vol van majesteit en heerlijkheid.
Maar er is nog iets bijzonders: Jezus werd 2000 jaar geleden door Zijn eigen Joodse volk niet erkend als Messias en het volk werd verspreid over de hele wereld. Maar ook dit paste in Gods plan. Want nu werd de boodschap van Jezus in alle andere landen gebracht, waar ook niet-Joden konden en kunnen horen over Hem en eeuwig leven kunnen ontvangen, door in Hem te geloven.

Israël in onze tijd

De Bijbel vertelt dat het Joodse volk op een dag weer zal terugkeren naar haar land. En dat zien we in onze tijd gebeuren! Nadat de Joden waren verdreven uit het land, zo’n 2000 jaar geleden, gaf de Romeinse Keizer Hadrianus het gebied de naam Syria-Palestina, als heenwijzing naar de vroegere aartsvijand van de Joden, de Filistijnen. Het land is sinds die tijd overlopen door vele volken en er zijn altijd een handjevol Joden blijven wonen in het land. Het bijzondere is dat wij leven in de tijd dat Gods beloften over de terugkeer van het Joodse volk werkelijkheid worden. In 1948 is er vanuit de hel van de Holocaust weer een Joodse Staat geboren, zoals al was voorzegd in Ezechiel 37:12. Dit herstel is volgens de Bijbel een teken dat Jezus bijna terugkomt en dat Zijn wereldwijde Koninkrijk van vrede zal komen. Er wordt in de Bijbel heel veel gesproken over deze hoopvolle toekomst. Het Joodse volk zal Hem gaan herkennen als Messias, Jezus zal zijn troon zetten in Jeruzalem en heel de aarde zal worden gezuiverd van al het kwaad.
De duivel kent al deze profetieën (voorzeggingen). En nu Israël daadwerkelijk wordt hersteld, gooit hij alles in de strijd om het volk weg te vagen. En dat is wat we momenteel zien gebeuren. Israël wordt aangevallen met raketten vanuit Jemen, Iran, Libanon, Syrië en Gaza. Het voert ook nog een strijd op de Westelijke-Jordaanoever (oorspronkelijk Judea en Samaria) en daarnaast moet het zich op moreel gebied verdedigen tegenover de Westerse wereld. Dit alles is ten diepste dus geen strijd tussen volken of mensen, maar wat we noemen een ‘geestelijke strijd’.
De uitkomst staat echter al vast. Jezus heeft de duivel al reeds verslagen door Zijn kruisdood en opstanding en alles wacht nu op het moment dat Hij terug zal komen naar de aarde. Je zou kunnen zeggen: D-day, de beslissingsdag, is al geweest. En V-day, de bevrijdingsdag voor deze wereld, staat voor de deur. Door wat Jezus heeft gedaan, heeft Hij het verdiend om Koning te worden over heel de aarde.

En jij?

Wil jij dat dit ook jouw toekomst wordt? Wil je er ook bij zijn in dat eeuwige Koninkrijk? God heeft jou gemaakt om eeuwig te leven. Jezus wil ook jouw Koning en Redder worden, zodat jij ook voor altijd met Hem kan leven.
Toen Jezus op aarde was, maakte Hij duidelijk dat een mens eerst vernieuwd moet worden, voordat hij/zij Gods Koninkrijk binnen kan gaan. Wat voor een puinhoop zou het worden als alle mensen met hun trots, ik-gerichtheid en andere vuilheid zouden worden binnengelaten. Dan zou de vrede alweer snel ver te zoeken zijn.
Jezus liet zien dat het hart van het probleem het probleem van het hart is. En Hij kan dat vernieuwen. Als je in Hem gelooft en je je bekeert van je zonden, ontvang je vergeving en word je een kind van God. God zal dan voor je zorgen en je steeds meer maken zoals Hij dat wil. Je hebt dan hét fundament voor je leven gevonden. Een eeuwige zekerheid, in leven… maar ook na de dood!


Als je je leven aan God wil geven, kan je dit gebed bidden:
“God, ik kom bij U in dit gebed. Ik besef dat U mij heeft gemaakt en dat U een doel heeft met mijn leven. Ik weet ook dat ik gezondigd heb. U weet alles wat ik verkeerd heb gedaan in mijn leven. Dank U wel, dat U mij al die dingen wilt vergeven, omdat Jezus mijn schuld volledig heeft betaald aan het kruis van Golgotha. Ik geloof dat U, Heer Jezus, de Redder van de wereld bent en dat U Koning zal zijn voor eeuwig. Voor U wil ik leven. Kom in mijn hart. En wilt U mij laten zien door Uw Woord (de Bijbel) hoe ik verder moet leven? In Jezus’ Naam bid ik dit, amen.”