Over mij

Ik ben geboren op 27 juli 1989 in Nieuw-Lekkerland. In ons gezin speelde geloof en muziek een belangrijke rol. Van jongs af aan kroop ik dagelijks achter de piano om piano te leren spelen. Ook heb ik een tijd vioolles gehad op de muziekschool.

In mijn tienertijd raakte de muziek wat meer op de achtergrond. Het was een tijd van de wereld ontdekken, van veel sporten en dan met name heel veel voetballen. 

Er kwam een periode, toen ik ongeveer 18 jaar oud was, dat ik last kreeg van mijn dubbelleven. Aan de ene kant deed ik volop mee met christelijke activiteiten en geloofde ik in God (ik heb daar nooit aan getwijfeld, ook omdat Hij een realiteit was in ons gezin), aan de andere kant was ik vol van allerlei verkeerde dingen, die niet kunnen bestaan in Gods heiligheid. Het was alsof God mij de vraag stelde die Elia ook ooit aan het volk Israël stelde: “Wie wil je dienen? Als Baäl god is, volg hem dan. Als Yahweh God is, volg Hem dan, maar maak in ieder geval een keuze!”

In deze tijd ging ik steeds meer zien hoe ik een schuld had opgebouwd tegenover God en ik kreeg grote moeite met zonden die ik had gedaan. Zo erg zelfs, dat ik twijfelde of Hij me nog wel wilde hebben. Na een lange periode van innerlijke strijd, werd deze onzekerheid over mijn eeuwig behoud steeds meer overwonnen, doordat ik leerde zien dat de oorzaak van mijn redding niet in mij ligt, maar helemaal buiten mijzelf, in het volmaakte offer van de Heere Jezus. 

Sinds die tijd (2008) ben ik liedjes gaan schrijven en ik kreeg in 2009 een bijzondere mogelijkheid om mijn eerste CD op te nemen. Ik deed dit destijds naast mijn studie aan de Hogeschool Rotterdam. Inmiddels ben ik 7 CD’s verder en heb ik van de muziek mijn fulltime-bediening mogen maken. Ik reis al geruime tijd door heel Nederland om mijn muziek ten gehore te brengen. Dit doe ik samen met mijn 6-koppige band maar ook vaak genoeg met alleen m’n piano of gitaar. 

Een belangrijk speerpunt van mijn bediening is dat ik mensen iets wil meegeven dat hun geloof in Jezus verdiept en een goed fundament geeft. Daarin speelt de Bijbel een belangrijke rol. Voor mij heeft de Bijbel zich  bewezen als het Woord van God, dat wil zeggen: een gezaghebbend en een ‘levend’ Boek, dat vol van waarheid is. De afgelopen jaren heb ik ontdekt dat het zeker niet in strijd is met de wetenschap, maar dat de Bijbel de wetenschap ver vooruit is. In een tijd waarin de Bijbelse waarheden steeds meer onder druk komen te staan en waarin mensen steeds meer hun eigen godsbeeld vormen op basis van gevoel, geloof ik daarom dat het extra belangrijk is om de Bijbel te blijven lezen, te onderzoeken en uit te leggen.

Ik verdiep me ook graag in de historische context van de Bijbel, in archeologie, (kerk)geschiedenis en in de geschiedenis van het Joodse volk. Deze kennis draagt bij aan het begrijpen van de Bijbel en van Gods plan. Het maakt dat je verwondering over Hem groter wordt en dat leidt alsvanzelf tot aanbidding van Hem!

Keith Green

Een grote inspiratiebron voor mij zijn de muziek en het leven van Keith Green. Keith Green groeide op in de jaren ’70 in Amerika en probeerde in Hollywoord door te breken als seculiere artiest. Als onrustige hippie ging hij in zijn tienertijd op zoek naar het doel van zijn leven en hij kwam tot geloof in Jezus. 

Keith maakte radicale keuzes vanwege zijn geloof in Jezus, en dat werkte grote dingen uit. Al snel merkte hij ook dat er veel mis was met het christendom in Amerika, namelijk dat veel gelovigen geen licht zijn in deze wereld, omdat ze nog vaak helemaal voor zichzelf leven. Keith begon als liedschrijver daarom ook radicale en confronterende teksten te schrijven over de noodzaak van echte bekering en verandering. Deze teksten hebben ontzettend veel levens veranderd. Op avonden waar Keith zong, brak de hemel vaak open, omdat het alles door gebed en met een diep verlangen naar herleving werd gedaan.

Maar Keith zóng niet alleen radicale dingen, hij lééfde het ook. In hun huis werden talloze mensen opgevangen. Keith en zijn vrouw Melody gingen daarin zover, dat op een gegeven moment hun eigen huis vol zat met mensen van de straat, terwijl ze voor zichzelf een flatje huurden om daar te kunnen slapen. Op het hoogtepunt hadden ze zeven huizen gevuld met nood-behoevende mensen die allemaal werden gewezen op Jezus. Velen sloten zich aan bij Keith’s bediening en zo zijn ze in de jaren ’70 tot grote zegen geweest in Amerika en ook daarbuiten.

In 1982, op slechts 28-jarige leeftijd, kwam Keith samen met 2 van zijn kinderen om bij een vliegtuigongeluk. Wat hij in zijn korte tijd als christen heeft mogen betekenen voor Gods Koninkrijk is bijzonder. Zijn leven spreekt nog tot vandaag de dag. Ik ben al veel mensen in een bediening tegengekomen, voor wie Keith Green een grote inspiratie is geweest.

Reden genoeg dus om zijn boek, genaamd ‘No compromise’, te kopen.