In deze tijd zijn ons zicht en ons gehoor door digitalisering en media-invloed steeds meer verwend geraakt, waardoor we ook steeds meer willen ervaren. Terwijl Bijbels geloven in essentie inhoudt dat je leeft vanuit de belofte van God, die vaak in strijd is met wat we in ons lichaam ervaren, worden we in de wereld om ons heen gestimuleerd om te leven op basis van ons gevoel. En dat is een hele wankele basis.

Van Abraham staat in Romeinen 4 vers 18 beschreven dat hij ´tegen alles in gehoopt en geloofd heeft´ dat hij een vader van veel volken zou worden. Tegen alles in, zonder het al te zien, vasthouden aan wat God heeft gezegd. Dat is hoe hij leefde en onder andere daarom wordt hij de vader van alle gelovigen genoemd. God test vaak ons vertrouwen in Zijn woorden, en dat doet Hij door ons niet gelijk de warmte, de luxe, de fijne omstandigheden te geven die we misschien verwachten als we Hem gaan volgen. Er is bij God zeker innerlijke blijdschap en vrede te vinden door de kracht van de Heilige Geest, maar het belangrijkste is juist dat, ook wanneer we niets ervaren en onze emoties heen en weer geslingerd worden, wij kunnen bouwen op Gods belofte. Onze hand leggen op wat er geschreven staat en het aannemen met ons verstand. Soms dwars tegen ons gevoel in.

Als we niet vanuit Gods beloften leven, zullen we ons slechte gevoel bestrijden door te zoeken naar een bijzondere (geestelijke) ervaring, die we daardoor makkelijk omarmen als de waarheid. Als er een kippenvelmoment is in een samenkomst, als er mooie warme woorden worden gesproken of als de muziek als krachtig wordt ervaren, dan wordt dit vaak gelijk toegekend aan de Heilige Geest. Hoewel dit zeker zo kan zijn, moeten we beseffen dat dit altijd moet worden getoetst aan de Bijbel. Satan doet zich ook voor als een ´engel van het licht´ en hij zal zijn best doen om mensen in ruil voor een goed gevoel, te laten afdwalen van het pad van de gerechtigheid. De Bijbel spreekt erover dat er op een dag velen tegen Jezus zullen zeggen: ‘Hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, in Uw Naam demonen uitgeworpen en in Uw Naam vele tekenen gedaan?’ En dan zal Jezus hun zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend, jullie die de wetteloosheid doen.’ Niet een ieder die Hem Heer noemt, zal ingaan in het Koninkrijk, maar ‘wie doet de wil van Zijn Vader’. (Matth. 7:21).

De apostel Timotheüs waarschuwt ons dat er een tijd zal komen dat mensen ´de gezonde leer niet meer zullen verdragen´, maar dat ze ´leraars om zich heen zullen verzamelen die hen naar de mond praten´. Of zoals het ook wel vertaald wordt: ‘leraars die hun oren kietelen’, een goed gevoel geven. Er staat letterlijk bij: ‘Omdat hun gehoor verwend is’. Dat is zo actueel voor onze tijd. Ons gehoor wordt zo makkelijk verwend. We korten samenkomsten in, omdat jongeren niet te lang meer naar een preek zouden kunnen luisteren. We hebben prachtige apps die ons voorzien van een kant-en-klare overdenking, we hebben mooie films en begaafde sprekers die met boeiende verhalen ons makkelijk te verteren voedsel in de mond leggen. Hoewel dit natuurlijk op zich geen verkeerde dingen zijn, stimuleert dit ons weinig om zelf de Bijbel te pakken en gewoon eens hoofdstuk voor hoofdstuk te gaan lezen.

Waarom is dit zo belangrijk? Gods Woord toont ons het verschil tussen duisternis en licht. Het is het zwaard van de Geest. Het wapen om te kunnen vechten tegen geestelijke machten in een tijd waarin veel verwarring en verleiding is. Veel mensen raken teleurgesteld in God door bijvoorbeeld verkeerde welvaartsverwachtingen. Het Woord biedt ons een eerlijk perspectief: ‘In de wereld zul je verdrukking hebben, maar hebt goede moed! Ik heb de wereld overwonnen.’ Het Woord is volgens Hebreeën 4:12 zo krachtig dat het dwars door ons binnenste heen ‘snijdt’ en de gedachten kan beoordelen. Zo leren we ook wat goed en fout is. Het is een spiegel die ons voorhoudt hoe het ervoor staat. Een andere vergelijking die wordt gemaakt met Gods Woord, is die van een lamp. Petrus noemt specifiek het Profetische Woord een licht voor in de donkere tijd. Juist voor een tijd als deze, waarin we door alle duisternis om ons heen niet weten wat we moeten doen, is Gods Woord zo belangrijk.

Als we dus als gelovigen los van de Bijbel leven, puur op het gevoel, tasten we in het duister. We weten niet of dat wat we omarmen ook echt van God is. En een groot gevaar is ook dat we een Godsbeeld creëren dat past binnen onze beleving en binnen hoe wij willen leven. Dan passen we God aan onze wensen aan en helaas soms ook aan de wereldgelijkvormigheid van de maatschappij. Als het gevoel van de mens centraal staat in het geloofsleven en niet de eer van God, kun je je afvragen wie er gediend wordt. Is Hij dan God, of is de mens god? Als we Gods Woord lezen, zien we hoe Hij echt is, hoe Hij gediend wil worden, wat voor Hem belangrijk is en waar Hij mee bezig is. Dan krijg je een godsdienst waar niet de mens centraal staat, maar God. Dan wordt Hij aanbeden in geest en in waarheid.

Er komt vandaag de dag veel op kerken af. Vanuit de maatschappij wordt ons het denken van de wereld opgedrongen. De wereld lijkt de kerk meer en meer over te nemen. We zien dit misschien niet altijd scherp, omdat de ontwikkelingen zo weinig voor de spiegel van Gods Woord worden gehouden. Efeze 5 roept ons op om de ‘onvruchtbare werken van de duisternis te ontmaskeren’. Maar ook via de geestelijke wereld probeert de duivel bij ons ingang te krijgen om de ‘gezonde leer’ die tot een stabiel geestelijk leven leidt, los te laten. Ik geloof zeker in wonderen, maar ik heb ook een hoop dingen gezien op het gebied van tekenen en wonderen die tot verwarring en zelfs afbraak in mensenlevens hebben geleid. Onderscheidingsvermogen wat betreft de gaven van de Geest krijgen we door kennis van Gods Woord. Laten we een fundament leggen in ons leven dat de test van de tijd kan doorstaan. Als de wereld nog meer gaat schudden, ligt onze zekerheid in de beloften van God die op Zijn tijd zichtbaar zullen worden. Daar moeten we onszelf in trainen.

Daarom zou ik willen zeggen: leef niet (alleen) van geestelijke snacks en vluchtige ervaringen, maar zoek de diepe relatie met God. Ga gewoon eens op je gemak met de Bijbel open aan tafel zitten, schrijf dingen op. Als we Zijn woorden kennen, kan de Heilige Geest ons die woorden in herinnering brengen op de juiste tijd. (Joh. 14:26) Bezoek Bijbelstudieavonden waar de Bijbel echt opengaat, en je zal een sterke gelovige worden, een stabiele pilaar in deze spannende laatste dagen voor Jezus’ terugkomst.

Loading