Heel Nederland viert komend weekend Pinksteren. Het is een apart idee dat een feest met zoveel mooie inhoud door ongelovigen wordt gevierd, terwijl ze de prachtige boodschap missen. Maar er zit ook voor christenen nog een wellicht onbekende laag verborgen in het Pinksterfeest. En de ontdekking daarvan begint met het woord ´Pinksteren´.

Pinksteren komt van het Griekse Woord ´pentekoste´ en betekent ´vijftigste´. In het eerste vers van Handelingen 2 lezen we dat de Pinksterdag ´aanbrak´ en vervolgens lezen we over de geweldige gebeurtenis van de uitstorting van de Heilige Geest. Het feit dat er staat dat de Pinksterdag ´aanbrak´, vertelt ons al dat dit niet een nieuw feest was. Het is niet Pinksteren geworden in Handelingen 2, omdat de Heilige Geest uitgestort is op deze dag. Nee, het wás al Pinksteren, het was al lange tijd een feest, door God ingesteld in Leviticus 23. Daarom waren al die mensen uit verschillende volken ook aanwezig in Jeruzalem op het Pinksterfeest.

Wat was dan dit feest, voordat de Heilige Geest op die dag werd uitgestort? Het Pinksterfeest wordt in het Oude Testament het Wekenfeest genoemd en dit was het oogstfeest waarbij de eerstelingen van de tarweoogst aan God werd aangeboden. Het volk Israël moest vanaf het Pesachfeest (het feest van de bevrijding) 7 volle weken gaan aftellen. Na deze 7 volle weken (de 50e dag) brak dit Wekenfeest aan. Vandaar de naam Pentacost (= vijftigste). Dit getal 50 vertelt ons meer dan je in eerste instantie zou denken.

Het feit dat God het volk Israël gebood om te tellen vanaf het feest van de bevrijding (Pesach/Pascha) richting het Wekenfeest geeft aan dat er een verbinding is tussen het Pesachfeest en het Wekenfeest/Pinksterfeest. Pinksteren is dus geen opzichzelfstaand feest, maar het hoort helemaal bij Pesach, het feest van de verlossing uit de slavernij. Maar het tellen vertelt ons nog meer.

Als het Joodse volk (ook vandaag de dag nog) vijftig dagen aftelt vanaf Pesach naar het Wekenfeest, denken ze daarbij ook aan de Wetgeving op de Sinai. Volgens de Joodse traditie vond de Wetgeving op de Sinaï namelijk 50 dagen na de uittocht uit Egypte plaats. Het is niet voor niets dat God 7 x 7 dagen laat aftellen vanaf het moment van de verlossing. Deze volheid van tijd (7×7) laat zien dat aan het einde van het tellen het einddoel volgt. In het Jodendom wordt daarom ook wel uitgelegd dat het einddoel van de verlossing uit Egypte de Wetgeving op de Sinaï was, omdat God daar feitelijk met Zijn volk in het huwelijk trad.

Wat wil dit ons zeggen? Het feit dat de Heilige Geest is uitgestort 50 dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood, en dat je moet tellen vanaf deze ‘bevrijding’ tot aan het Pinksterfeest, geeft aan dat het einddoel van wat Jezus heeft gedaan, zichtbaar wordt met Pinksteren. Tijdens het Pinksterfeest werd de Heilige Geest met kracht uitgestort, waardoor het voor ons mogelijk is om een overwinnend leven te leiden. Een leven waarbij de Wet van God in ons hart wordt geschreven. We moeten daarom niet blijven hangen bij wat Jezus aan het kruis heeft gedaan voor ons. We moeten Zijn verlossingswerk verbinden (het aftellen) met de uitstorting van de Heilige Geest, omdat het Gods doel is dat we, door wat Hij heeft gedaan, met kracht uit de hemel worden bekleed. De rechtvaardige eis van de Wet kan door Zijn Geest in ons worden vervuld, en zo’n leven zal Jezus verheerlijken.

Maar het Pinksterfeest/Wekenfeest is dus in eerste instantie een oogstfeest. Tijdens dit feest werden de eerstelingen van de tarweoogst aangeboden aan God, als het ware teruggegeven aan Hem. Op eenzelfde manier werd tijdens dit bijzondere Wekenfeest in Handelingen 2 de weg geopend naar de geestelijke oogst van de volken. Het was het begin van een tijd waarin God, niet alleen in Israël, maar vanuit heel de wereld Zijn kinderen als het ware tevoorschijn zou gaan wekken. Een wereldwijde oogst. Wij, die Jezus nu al mogen kennen, worden door Paulus en Jakobus eerstelingen genoemd. Eerstelingen van de Geest. En net als bij de eerstelingen van de tarweoogst, bieden ook wij ons als het goed is aan God aan. Ons leven komt van Hem, en we geven het ook terug aan Hem.

Maar Pinksteren is nog maar het begin. Ook wij zijn nog maar het begin. Als Jezus terugkomt en Zijn rijk de aarde zal vervullen, zal de oogst nog veel en veel groter worden. Als de duivel gebonden is, breekt een geweldige tijd aan. Volken zullen massaal optrekken om de Koning der Koningen te eren in Jeruzalem!

Maranatha!

Loading