Mijn Zekerheid

Eind 2021 kwam mijn nieuwste album, genaamd ´Mijn Zekerheid´, uit. Het bevat 12 nieuwe Nederlandstalige liedjes die gaan over de zekerheid die God biedt te midden van een onzekere wereld. De liedjes variëren van aanbiddingsnummers tot verhalende en appellerende liedjes. Ik hoop dat je door deze liederen wordt aangespoord om in een snel veranderende wereld op Jezus gericht te zijn en je zekerheid te zoeken in de beloften van Gods Woord, het vaste fundament. De teksten van de liedjes spreken ook van hoop voor de toekomst.

Laatste blogs:

Wat de eerste christenen ons leren

Veel mensen maken zich zorgen over de vele crisissen die er zijn momenteel. Het zijn tijden waarin we chaos en ellende zien toenemen en waarin de maatschappij op allerlei terreinen verhardt. Maar te midden van al deze stormen dreigt er nog een gevaar dat moet worden...

Een nieuwe hemel en aarde; hoe zit dat?

Wist je dat God heeft beloofd dat Hij nooit meer alles wat leeft zal doden? Deze prachtige belofte doet Hij aan Noach, nadat al het levende op aarde is omgekomen in de zondvloed. (Gen.8 :21) Er wordt vaak gedacht dat God alleen heeft beloofd om de aarde nooit meer...

Poerim: Gods onzichtbare hand aan het werk

Deze dagen viert het Joodse volk hoe het ontsnapte aan het vernietigingsplan van Haman, ten tijde van de ballingschap in Perzië. Daarbij speelde het Joodse meisje Hadassa/Esther de hoofdrol. Het Bijbelboek Esther, dat deze wonderlijke geschiedenis van Poerim...

God gaat de rollen omkeren

Als kind keek ik altijd al gefascineerd naar een aantal videobanden die wij thuis hadden liggen over de recente oorlogen van Israël. Dat het kleine landje in een halve eeuw tijd zo’n vijf oorlogen heeft moeten voeren en die op wonderlijke wijze won, maakte op mij...

De onbekende boodschap van het woord ‘Pinksteren’

Heel Nederland viert komend weekend Pinksteren. Het is een apart idee dat een feest met zoveel mooie inhoud door ongelovigen wordt gevierd, terwijl ze de prachtige boodschap missen. Maar ook voor veel christenen is er nog een laag verborgen in het Pinksterfeest. En...

Oorlog tegen het gezin

Zelfs als je niet zou weten dat huwelijk en gezin instellingen van God zijn, dan zou je het haast al kunnen zien aan de hevige strijd die er tegen gevoerd wordt vanuit een steeds meer seculariserende maatschappij. Nu het traditionele gezin zeldzamer wordt, en...

De waarde van tegenstand en lijden

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.(2 Tim 3:12) Wat leven we in een welvarend land. Het valt ons misschien niet zo op, maar vergeleken met de rest van de wereld hebben we het zo ontzettend goed. We klagen veel, maar in...

Deze ene vraag zal opwekking geven

Toen Petrus op de Pinksterdag met veel vrijmoedigheid begon te preken, raakten de mensen ‘diep in het hart geraakt’. Zij vroegen aan de discipelen: ‘wat moeten wij doen?!’ Na het stellen van deze vraag brak er een grote opwekking uit, en ik geloof dat deze vraag...

Bouw niet op je gevoel

In deze tijd worden onze zintuigen door alle moderne technieken en media-invloeden geprikkeld om steeds meer, en steeds extremer, dingen emotioneel te ervaren. En dit heeft veel invloed op ons als gelovigen vandaag de dag. Terwijl Bijbels geloven in essentie inhoudt...

Corona vraagt om leiders zoals koning David

David is voor mij altijd één van mijn favoriete Bijbelse personen geweest. Niet alleen omdat hij muziek maakte, maar vooral ook omdat Hij een man was die én in een hoge positie stond, én die ook nog eens een hart had dat helemaal naar God uitging. Dat kan dus. Ook al...