Welkom

Leuk dat je een kijkje neemt op mijn site. Ik ben een christelijke zanger en liedschrijver en doe niets liever dan door middel van muziek iets delen over de rijkdom van het kennen van God. Ik zing bij allerlei soorten gelegenheden, zoals concerten, jongerenavonden, conferenties, festivals en bruiloften. Vaak met muzikanten van mijn band, maar ook vaak genoeg alleen met mijn piano. Soms op een heel groot podium en soms in een hele kleine huiskamer ergens 10 hoog, midden in de stad. 

De wereld om ons heen zucht in allerlei opzichten vanwege de gevolgen van de zonde. Er is zoveel hopeloosheid, doelloosheid, angst en verdriet. Te midden van alle verwarring en onvrede is het ontzettend mooi om te kunnen zingen over de zekerheid die Jezus biedt aan een ieder die in Hem gelooft. Door Zijn dood aan het kruis heeft Hij betaald voor de schuld die wij als mensen hebben opgebouwd tegenover God. Zijn opstanding uit de dood is een historisch feit en het betekent dat Hij de dood overwonnen heeft. Wie in Hem gelooft zal eeuwig leven mogen ontvangen en mag nu al iets proeven van de Zijn Koninkrijk dat spoedig de hele aarde zal vervullen. 

De huidige ontwikkelingen in de wereld bevestigen de betrouwbaarheid van de Bijbel en alles wat daarin voorzegd is. Met name het herstel van Israël is een groot bewijs van het feit dat God Zijn beloften aan het vervullen is in onze tijd. Alles loopt uit op de terugkomst van Jezus. Hij is de Enige die deze wereld weer tot rust kan en zal brengen en die hoop doet leven!

 

Mijn Zekerheid

Eind 2021 kwam mijn nieuwste album, genaamd ´Mijn Zekerheid´, uit. Het bevat 12 nieuwe Nederlandstalige liedjes die gaan over de zekerheid die God biedt te midden van een onzekere wereld. De liedjes variëren van aanbiddingsnummers tot verhalende en appellerende liedjes. Ik hoop dat je door deze liederen wordt aangespoord om in een snel veranderende wereld op Jezus gericht te zijn en je zekerheid te zoeken in de beloften van Gods Woord, het vaste fundament. De teksten van de liedjes spreken ook van hoop voor de toekomst.

Laatste blogs:

Als je zult gaan door het vuur…

Toen God op het punt stond om Zijn volk uit de slavernij van Egypte te leiden, openbaarde Hij Zichzelf aan Mozes vanuit een brandende doornstruik. Mozes verbaasde zich erover dat de doornstruik 'brandde in het vuur' en tegelijkertijd niet vérbrandde of verteerde. Deze...

Jezus, het volmaakte Pesachlam

Het is vanavond volle maan en dat betekent in deze maand dat het Pesach is. Voor mij persoonlijk het meest bijzondere feest van de feesten van de Heer. Vijfendertighonderd jaar geleden bevrijdde God Zijn volk op een indrukwekkende manier van de macht van de slavernij...

God gaat de rollen omkeren

Als kind keek ik altijd al gefascineerd naar een aantal videobanden die wij thuis hadden liggen over de recente oorlogen van Israël. Dat het kleine landje in een halve eeuw tijd zo’n vijf oorlogen heeft moeten voeren en die op wonderlijke wijze won, maakte op mij...

Bouw niet op je gevoel maar op Gods belofte

In deze tijd zijn ons zicht en ons gehoor door digitalisering en media-invloed steeds meer verwend geraakt, waardoor we ook steeds meer willen ervaren. Terwijl Bijbels geloven in essentie inhoudt dat je leeft vanuit de belofte van God, die vaak in strijd is met wat we...

Een nieuwe hemel en aarde; hoe zit dat?

Voor veel christenen is de toekomstverwachting niet veel meer dan een vage voorstelling van de hemel. Dit, terwijl de Bijbel zo'n mooi en uitgebreid beeld schetst van een vernieuwde aarde, een fysieke werkelijkheid die één zal worden met de hemelse werkelijkheid. Hoe...

Poerim: Gods onzichtbare hand aan het werk

Deze dagen viert het Joodse volk hoe het ontsnapte aan het vernietigingsplan van Haman, ten tijde van de ballingschap in Perzië. Daarbij speelde het Joodse meisje Hadassa/Esther de hoofdrol. Het Bijbelboek Esther, dat deze wonderlijke geschiedenis van Poerim...

De onbekende boodschap van het woord ‘Pinksteren’

Heel Nederland viert komend weekend Pinksteren. Het is een apart idee dat een feest met zoveel mooie inhoud door ongelovigen wordt gevierd, terwijl ze de prachtige boodschap missen. Maar er zit ook voor christenen nog een wellicht onbekende laag verborgen in het...

Deze ene vraag zal opwekking geven

Toen Petrus op de Pinksterdag met veel vrijmoedigheid begon te preken, raakten de mensen ‘diep in het hart geraakt’. Zij vroegen aan de discipelen: ‘wat moeten wij doen?!’ Na het stellen van deze vraag brak er een grote opwekking uit, en ik geloof dat deze vraag ook...

IJver voor Gods huis

In Haggai 1 kunnen we lezen over het verlangen van God dat Zijn huis gebouwd en hersteld zou worden. Terwijl het volk vooral bezig was met het verfraaien van hun eigen huizen, lag Gods tempel daar nog verwoest. De mensen hadden totaal verkeerde prioriteiten en dat was...

16 overeenkomsten tussen Salomo en Jezus

Nooit heeft het volk van God zo´n glorieuze tijd gehad als tijdens de regering van Salomo. Tijdens zijn regering kwam het land Israël volledig tot rust. Het leven van Salomo toont ontzettend veel gelijkenissen met dat van de Heere Jezus, en zijn rijk heel veel...