David is voor mij altijd één van mijn favoriete Bijbelse personen geweest. Niet alleen omdat hij muziek maakte, maar vooral ook omdat Hij een man was die én in een hoge positie stond, én die ook nog eens een hart had dat helemaal naar God uitging. Dat kan dus. Ook al zijn zulke leiders ontzettend schaars. De meeste Nederlanders zitten waarschijnlijk niet te wachten op regeringsleiders die afgestemd zijn op God, maar dat is wel precies wat we nodig hebben in deze tijd van onwetendheid. Wat als onze leiders waren zoals bijvoorbeeld koning David?

De coronacrisis heeft onze Westerse wereld overvallen in een tijd waarin we steeds meer zijn gaan denken dat wíj de wereld besturen. Als je mensen vraagt waar ze in geloven, is het antwoord steeds vaker: ‘ik geloof in mijzelf’. Er wordt ons steeds meer geleerd dat we moeten vertrouwen op de ‘wetenschap’ die de mens heeft ontwikkeld en we worden aangepraat dat het leven maakbaar is en dat je de top kunt bereiken als je maar alles uit jezelf weet te halen. Alles wat overeenstemt met een atheïstische levensvisie wordt wetenschap genoemd en alle wetenschap die met Bijbels geloven overeenstemt, wordt geloof genoemd. En zo hebben we de mens tot god gemaakt.

Het is daarom niet verwonderlijk dat wanneer er een coronacrisis uitbreekt, waarvan geen mens echt weet wat het is en hoe deze gestopt moet worden, er paniek uitbreekt in de samenleving. Met onze wetenschap zouden we dit allemaal toch moeten kunnen oplossen?
De regering móét daarom alle antwoorden hebben in de ogen van veel mensen, en omdat ze dat niet hebben, ontstaat er wantrouwen, harde kritiek en veel disrespect tegenover de overheid. Omdat de ‘experts’ het ook niet weten, zoeken mensen naar andere experts. Want er moeten toch mensen zijn die wel weten hoe zit!? Als de mens het niet weet, wie bestuurt dan de wereld? Ik vind het fascinerend hoe mensen in deze tijd zich het ene moment vastklampen aan de aanpak van een bepaald land, vervolgens even later zweren bij een ontdekking van bepaalde medici, en weer wat later daar op terug komen en bijvoorbeeld bepaalde politici helemaal achterna gaan lopen.

Hoewel veel mensen ons goede informatie kunnen geven over het virus, is wat mij betreft de beste conclusie na een half jaar corona, dat wij als mensen gewoon niet zoveel weten. En dat is voor een christen helemaal geen probleem. Wij zijn mensen, en Hij is God. Natuurlijk heeft God ons niet voor niets verstand gegeven, ik ben dankbaar voor alle kennis die professionals ons kunnen geven. Maar we moeten erkennen dat er uiteindelijk maar één echte Expert is, en dat we het beste maar kunnen investeren in het kennen van Hem en Zijn plan met deze wereld.

En dat kennen van Hem is niet voor mensen die te dom zijn om menselijke wetenschap te begrijpen. Eén van de meest wijze mensen die ooit geleefd heeft, Koning Salomo, was er al achter gekomen dat dit de beste wetenschap is:

“Eerbiedig ontzag voor de Heere is de basis van alle wijsheid, en het kennen van God geeft meer inzicht.”  Spreuken 9:10

Dit kennen van God had hij van zijn vader David geleerd. David was iemand die de kracht van de mens zeker had gezien. Hij had met zijn eigen handen leeuwen en beren gedood, en zelfs de reus Goliath moest wijken voor hem. Toch geloofde David niet ‘in zichzelf’. Hij had ontdekt dat God hem de kracht en de wijsheid had gegeven en hij wist wat het was om tijd door te brengen met deze God. Hem te dienen, te aanbidden, steeg voor David uit boven alle menselijke wijsheid en dat was het fundament van zijn leiderschap.

“De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven.” Psalm 28:7

Deze man die reuzen versloeg, leiding gaf over een heel land en volk, en die ervoor zorgde dat de Filistijnen Israël niet meer konden lastig vallen, was niet te groot om te knielen op zijn bed, in nederigheid en afhankelijkheid van God. (1 Kon 1:47) De grootste leiders zijn zij die hebben geleerd om te knielen. David was een man naar Gods hart.

Als God een koning een ‘man naar Zijn hart’ noemt, dan wil je volgens mij als volk niets liever dan onder zo’n koning leven! Want dan is God nooit ver weg, zelfs niet in een crisis. Wanneer menselijke wetenschap ophoudt, is het toch heerlijk om te weten dat jouw grote leider in rechtstreekse verbinding staat met de God die hemel en aarde bestuurt? Dat geeft pas vertrouwen in de overheid!  

Toen David eens met een grote crisis te maken kreeg, nog voordat hij koning was, sterkte hij zich in de Heere, zijn God (1 Sam. 20:6). Die leiders hebben we nodig in onze gemeentes, in onze steden en onze landen. Maar elk gebrek aan Bijbels leiderschap doet ons ook uitzien naar de dag dat de grote Zoon van David Koning zal zijn. De Koning die met Zijn opstanding heeft bewezen dat Hij wel raad weet met de ellende in deze wereld. Hem, Jezus, is gegeven alle macht in hemel en op aarde en Hij komt spoedig!