In deze tijd worden onze zintuigen door alle moderne technieken en media-invloeden geprikkeld om steeds meer, en steeds extremer, dingen emotioneel te ervaren. En dit heeft veel invloed op ons als gelovigen vandaag de dag. Terwijl Bijbels geloven in essentie inhoudt dat je leeft vanuit de belofte van God, die vaak in strijd is met wat we in ons lichaam ervaren, merk ik dat veel christenen leven vanuit hun gevoel. En dat is gevaarlijk.

Van Abraham staat in Romeinen 4 vers 18 beschreven dat hij ´tegen alles in gehoopt en geloofd heeft´ dat hij een vader van veel volken zou worden. Tegen alles in, zonder het al te zien, vasthouden aan wat God heeft gezegd. Dat is hoe hij leefde en onder andere daarom wordt hij de vader van alle gelovigen genoemd. God test vaak ons vertrouwen in Zijn woorden, en dat doet Hij door ons niet gelijk de warmte, de luxe, de fijne omgeving te geven die we misschien verwachten als we Hem gaan volgen. Er is bij God zeker innerlijke blijdschap en vrede te vinden door de kracht van de Heilige Geest, maar het belangrijkste is juist dat ook wanneer we niets ervaren, en onze emoties heen en weer geslingerd worden, wij kunnen bouwen op Gods belofte. Onze hand leggen op wat er geschreven staat en het aannemen met ons verstand. Soms dwars tegen ons gevoel in.

Als we niet vanuit Gods Woord leven, zullen we ons slechte gevoel bestrijden door te zoeken naar een bijzondere geestelijke ervaring, die we daardoor makkelijk omarmen als de waarheid. Als er een kippenvelmoment is in een samenkomst, als er mooie warme woorden worden gesproken of als de muziek als krachtig wordt ervaren, dan wordt dit vaak gelijk toegekend aan de Heilige Geest. Hoewel dit zeker zo kan zijn, moeten we beseffen dat dit altijd moet worden getoetst aan de Bijbel. Satan gaat ook rond als een ´engel van het licht´ en hij zal zijn best doen om mensen in ruil voor een goed gevoel, te laten afdwalen van de waarheden van Gods Woord. De Bijbel spreekt erover dat er op een dag velen tegen Jezus zullen zeggen: ‘Hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, in Uw Naam demonen uitgeworpen en in Uw Naam vele tekenen gedaan?’ En dan zal Jezus hun zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend, jullie die de wetteloosheid doen.’ Niet een ieder die Hem Heer noemt, zal ingaan in het Koninkrijk, maar ‘wie doet de wil van Zijn Vader’. (Matth. 7:21).

De apostel Timotheüs waarschuwt ons dat er een tijd zal komen dat mensen ´de gezonde leer niet meer zullen verdragen´, maar dat ze ´leraars om zich heen zullen verzamelen die hen naar de mond praten´. Of zoals het ook wel vertaald wordt: ‘leraars die hun oren kietelen’, een goed gevoel geven. Er staat letterlijk bij: ‘Omdat hun gehoor verwend is’. Dat is zo actueel voor onze tijd. Ons gehoor wordt zo makkelijk verwend. We korten samenkomsten in, omdat jongeren niet te lang meer naar een preek zouden kunnen luisteren. We hebben prachtige apps die ons voorzien van een kant en klare overdenking, we hebben mooie films en begaafde sprekers die met boeiende verhalen ons makkelijk te verteren voedsel in de mond leggen. Hoewel dit natuurlijk geen verkeerde dingen zijn, stimuleert dit ons weinig om zelf de Bijbel te pakken en gewoon eens hoofdstuk voor hoofdstuk te gaan lezen.

Waarom is dit zo belangrijk? Gods Woord toont ons het verschil tussen duisternis en licht. Het is het zwaard van de Geest. Het wapen om te kunnen vechten tegen geestelijke machten in een tijd waarin veel verwarring en verleiding is. Veel mensen raken teleurgesteld in God door bijvoorbeeld verkeerde welvaartsverwachtingen. Het Woord biedt ons een eerlijk perspectief: ‘In de wereld zul je verdrukking hebben, maar hebt goede moed! Ik heb de wereld overwonnen.’ Het Woord is volgens Hebreeën 4:12 zo krachtig dat het dwars door ons binnenste heen ‘snijdt’ en de gedachten kan beoordelen. Zo leren we ook wat goed en fout is. Het is een spiegel die ons voorhoudt hoe het ervoor staat. Een andere vergelijking die wordt gemaakt met Gods Woord, is die van een lamp. Petrus noemt specifiek het Profetische Woord een licht voor in de donkere tijd. Juist voor een tijd als deze, waarin we door alle duisternis om ons heen niet weten wat we moeten doen, is Gods Woord zo belangrijk.

Als we dus als gelovigen los van de Bijbel leven, puur op het gevoel, tasten we in het duister. We weten niet of dat wat we omarmen ook echt van God is. En een groot gevaar is ook dat we een Godsbeeld creëren dat past binnen onze beleving en binnen hoe wij willen leven. Dan passen we God aan aan onze wensen en helaas soms ook aan de wereldgelijkvormigheid van de maatschappij. Als het gevoel van de mens centraal staat in het geloofsleven en niet de eer van God, kun je je afvragen wie er gediend wordt. Is Hij dan God, of is de mens god? Als we Gods Woord lezen, zien we hoe Hij echt is, hoe Hij gediend wil worden, wat voor Hem belangrijk is en waar Hij mee bezig is. Dan krijg je een godsdienst waar niet de mens centraal staat, maar God. Dan wordt Hij aanbeden in geest en in waarheid.

Er komt vandaag de dag veel op kerken af. Vanuit de maatschappij wordt ons het denken van de wereld opgedrongen. De wereld lijkt de kerk meer en meer over te nemen. We zien dit denk ik zo weinig omdat de ontwikkelingen zo weinig voor de spiegel van Gods Woord worden gehouden. Efeze 5 roept ons op om de ‘onvruchtbare werken van de duisternis te ontmaskeren’. Maar ook via de geestelijke wereld probeert de duivel bij ons ingang te krijgen om de ‘gezonde leer’ die tot een stabiel geestelijk leven leidt, los te laten. Ik geloof zeker in wonderen en we mogen ons daar meer en meer naar uitstrekken, maar ik heb ook een hoop dingen gezien op het gebied van tekenen en wonderen die tot verwarring en zelfs afbraak in mensenlevens hebben geleid. Onderscheidingsvermogen wat betreft de gaven van de Geest krijgen we door kennis van Gods Woord. Laten we een fundament leggen in ons leven dat de test van de tijd kan doorstaan. Als de wereld nog meer gaat schudden, ligt onze zekerheid in de beloften van God die op Zijn tijd zichtbaar zullen worden. Daar moeten we onszelf in trainen.

Daarom is mijn advies aan jongeren: leef niet (alleen) van geestelijke snacks en vluchtige ervaringen, maar ga gewoon eens op je gemak met de Bijbel open aan de keukentafel zitten, schrijf dingen op. Als we Zijn woorden kennen, kan de Heilige Geest ons die woorden in herinnering brengen op de juiste tijd (Joh. 14:26). Bezoek Bijbelstudieavonden waar de Bijbel echt open gaat, en je zal een sterke gelovige worden, een stabiele pilaar in deze spannende laatste dagen voor Jezus’ terugkomst.